Adatkezelés

Adatvédelmi irányelvek

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetősége:

PSZICHO-DUO BT (Adószám: 21989607-1-41)

E-mail: info@pszicho-duo.hu

Az adatkezelés tárgyát képező kezelt személyes adatok köre, fajtái és jogalapja:

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói, ajánlatkérők, a online vagy személyes konzultációt igénylők, előadásra jelentkezők, valamint a cookie-k használata. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és visszaigazoló e-mail küldése, számlázás, előadásra történő regisztráció, tájékoztató tevékenység végzése. A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév, adószám vagy adóazonosító és cím a számlázáshoz szükséges, amelyet jogszabály ír elő.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése:

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Bármikor visszavonható az adatkezeléshez történő hozzájárulás a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a weboldalon megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő ügyvezetője és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Adattovábbítás: Adattovábbítást az adatkezelő nem végez.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre a célra szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

  • A tájékoztatás kéréséhez való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

  • A helyesbítéshez való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

  • A törléshez való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

  • A zároláshoz való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

  • A tiltakozáshoz való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy az esetleges probléma megoldódjon.

Adatvédelemmel, adatkezeléssel foglalkozó hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400

Tárhelyszolgáltatónk:

Webnode AG, www.webnode.com

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.